Tjønnbakkvegen

Årsmøte i Tjønnbakkvegen 2022

Lørdag 30. juli ble det avholdt årsmøte i Tjønnbakkvegen. Vi var 14 deltakere denne gangen.
Protokollen/møtereferatet kan du hente på denne linken