Tjønnbakkvegen

Plakater Magne

Stiglaget har nå fått trykket opp nye plakater til både Jørgenhuk og skiløype/sommerstiger.
Tjønnbakkvegen har sponset arbeidet ved å betale trykkerikostnadene. Plakatene ser du her: