Tjønnbakkvegen

Trafikk gjennom betalingsanlegget

Betalende biler gjennom bommen siste 10 aar

Det er i forskjellig sammenhenger gitt en omfatning av at det er en voldsom økning i trafikken innover Tjønnbakkvegen.  Vår statistikk viser ikke dette. 
Sist sommer hadde vi en relativt normal sommer med trafikk på ca. en gjennomsnittssommer.  Enkelte dager i juli med fint vær er det selvsagt stor trafikk, og med det mange biler som står parkert innover veien mot Spranget. På en slik julidag kan det kjøre mellom 250 – 300 biler gjennom betalingsanlegget.  Her er en graf som viser trafikken gjennom betalingsanlegget de siste 10 årene. Som grafen viser, så hadde vi sist sommer en relativt markant nedgang i trafikken sammenlignet med 2018.  Som mange kanskje husker så hadde sommeren 2018 nesten sammenhengende fint vær, så det er kanskje ikke så merkelig?