Tjønnbakkvegen

Stenging av Tjønnbakkvegen

Lørdag ble Tjønnbakkvegen kjørt opp med løypemaskinen, og dette er derfor siste dato for kjøring med hjulredskap. Vi har hittil overlatt til folk å vurdere selv om det var mulig å komme fram, av hensyn til dem som har hatt håndverkere i arbeid.
Nå er det imidlertid slutt på kjøringen for i år, og  veistyret håper folk har vært fornøyd med veien.
Vi skal sette opp fysisk stengsel, slik at det ikke er noen tvil om at nå er det stengt.