Tjønnbakkvegen

I år samordnes brøytingen

klartilinnsats

Fordelene med en samordning er først og fremst mindre tilrigging og strev med tunge kjettinger. Dette vil alle tjene litt på.

For Tjønnbakkvegens del, vil første brøytingen skje fram til reinsbommen.
Alle ønsker tørr vei til pinse.

Dette skriver Johan A. Lie i en oppsummering av fellesmøte mellom Ulvangsvegen, Furusjøvegen og Tjønnbakkvegen.

Møtedeltagerne var enige om at dette var en god ide, og vi  prøver ut ordningen til våren i denne rekkefølgen:  Ulvangveien – Furusjøveien – Tjønnbakkvegen.

Tjønnbakkvegen prøvde ut bruk av 17 tonns shovel i fjor med godt resultat. Den har mindre svingradius grunnet midjestyringen, og issålen på veien beskytter mot graving i grusdekket  fra grove kjettinger og tung redskap.
Vi tar sikte på å begynne brøytingen første uka etter påska etter samråd med Ola Næprud i Sel kommune. Sen påske og vårløsningen kan påvirke denne planen.
Møtet ble avholdt på Parken Grill og Cafebar  20. februar 2017, kl. 19.00 i en svært hyggelig atmosfære.

Fra Ulvangsvegen møtte Svein Ulvolden. Fra Furusjøvegen møtte Engebret D. Sandbu, Knut Perstuen og Leif M. Aandheim. Fra Tjønnbakkvegen var Magne Thøring, Ivar Bekkemellem og Johan A. Lie.