Tjønnbakkvegen

Referat fra årsmøtet 2021

Du finner referatet fra årsmøtet på denne linken.
Kort fortalt er det ikke så mye som har endret seg i det siste året. Selve bommen har blitt skiftet ut til en helt ny.
Trafikken har stabilisert seg, og har veldig små endringer fra årene før. 
Vinteren kom relativt sein i fjor, noe som resulterte i at veien kunne kjøres nesten helt frem til jul.  
Gruppen som har arbeidet med tiltak for å redusere hastigheten i veien foreslår at hastigheten bør endres til 20 km/t.  Det ble ikke konkludert eller vedtatt noe i den forbindelse. 

Vi ønsker Tarjei Myklebust velkommen som ny deltaker i styret.  Han vil ta en gjennomgang av skiltingen på veistrekningen fra reinsbommen og ned til betalingsanlegget, og se på hvordan denne eventuelt kan gjøres bedre.