Tjønnbakkvegen

kortleser okt 2016


Endelig har vi fått orden på bomanlegget!

Vi har nå demontert det gamle kortleserutstyret og fått montert nytt.
Vi har nå også mulighet for online kommunikasjon med leverandør og servicefolk når feil oppstår.

Gammelt kort er ubrukelig og kan derfor nå kastes. Nytt kort tilsendes så snart det er klart.

Godtgjørelse for sommerens bilturer, hvor kortleseren var ute av drift.
Som vedtatt på årsmøtet den 6. august, så blir de nye kortene delt ut gratis for sesongen 2017. Dette som kompensasjon for de problemer vi har hatt denne sommeren. Dette tilsvarer en verdi på 200 kroner pr. kort.
De som i sommer har måtte betale for flere enn 10 turer (eller 20 turer for de med to kort),
kan sende meg en mail til post@tjonnbakkvegen.no (eventuelt et brev), der de vedlegger kopi (eller bilde) av kvitteringene fra i sommer.

Vi ber også om at medlemmene som har e-post adresse om sende denne til post@tjonnbakkvegen.no, slik at fremover kan ha mulighet til å kommuniserer direkte via mail. 

Tusen takk!
Mvh.
Magne Thøring
Olav Bismosgt. 11
2670 Otta