Tjønnbakkvegen

Mats Bekkemellem

Ivar Bekkemellem bruker mye av sin tid til å vedlikeholde Tjønnbakkvegen.
Han har alltid sand og grus med i bilen, slik at eventuelle ujevnheter kan håndteres umiddelbart.

Nå har han også satt neste generasjon i sving som veivokter.
Barnebarnet Mats har bestefar som forbilde, og vil gjerne hjelpe til.

Ivar har allerede utropt han til arvtakeren til veivokterjobben.