Tjønnbakkvegen

Snøsmeltingen har virkelig tatt fart. Det har også Håkon Nårstad, som nå er igang med brøytingen oppover bakkene til Tjønnbakken. Også Storulvegen og Bergetjønnvegen blir brøytet. 
Hva dette betyr for når vi kan åpne vegen for biltrafikk gjenstår å se.  Den må tørke og sette seg, før vi åpner bommen for bilene.