Tjønnbakkvegen

3 bilder fra Håkon

Her har Håkon Nårstad sendt 3 bilder fra dagens arbeid på Tjønnbakken. Han sendte også en video fra en flomstor bekk fra Indretjønn (se youtube-link), i en litt dårlig mobiltelefon-kvalitet.
Det ser ut som det har gått fint i forhold til hyttene på nedsiden, slik jeg tolker Håkons kommentar, – «Ja, det kunne gått skikkelig gale her»..

Bilde 2 HN 3 bilder fra HåkonBilde 3 HN 3 bilder fra Håkon