Tjønnbakkvegen

Her er våre adresser: 

Postadresse:
Tjønnbakkvegen SA
Olav Bismos gt. 11
2670 Otta

E-post: post@tjonnbakkvegen.no
H
jemmeside: www.tjonnbakkvegen.no 

Organisasjonsnummer: 976 764 110

 

– Styreleder:Magne Thøring
– Nestleder: Johan A. Lie
– Sekretær: Knut Leren
– Kasserer: Arve Tho
– Styremedlem: Ivar Bekkemellem
– Styremedlem: Terje Bekkemellem
– Varamedlem: Ola Lysbakken
– Varamedlem: Reidar Viken
– Varamedlem: Tarjei Myklebust