Tjønnbakkvegen

Vi trenger din e-post adresse

kort tjonnb

Sommeren er på hell, og vi har forlengst sendt ut brev til alle om betaling av kort for sommeren 2018.
Ca. halvparten har fått brev og den andre halvpart har fått en e-post.
Alle skal betale inn 100 (for ett kort) eller 200 kroner (for 2 kort), til vårt kontonummer 2095 52 39882.
Husk å skrive navn på andelsinnehaver i merknadsfeltet. 

Fra og med neste år vil vi legge et ekstra gebyr for å sende ut et brev. Dette for å dekke opp for det ekstra arbeidet dette betyr for de som arbeider med dette.
Målet er å kunne sende e-post til de aller fleste.
På den måten kan vi også informere om hendelser som påvirker bruken av kortene, ved f.eks. feil i kortleseren.
Vi ber også om telefonnummer (mobil), slik at vi i kan informere om kritiske feil, eller problemer i forhold til veien.
Postadressen blir brukt for å sende nye kort hvis feil, eller hvis vi alle må ha nye kort, -slik situasjonen var i 2017.

Prisen er fortsatt 100 kroner pr. kort. Vårt kontonummer er 2095 52 39882. Det er maks 2 kort pr. andel. 
Du kan bruke dette skjemaet til å sende oss din informasjon,  Tusen takk.

Hilsen oss i
Vegstyret