Tjønnbakkvegen

Vegen åpner nå fredag 10. mai.

Selv om det har vært kuldegrader og liten mulighet for tørke i vegen, så vil vi likevel åpne vegen nå fredag 10. mai. 

Det er som vanlig kun personbiler som får tilgang til vegen nå i starten.
Vi advarer mot mulighet for glatt vegbane. Natt til lørdag er det meldt en del snø.  

Dessverre har det også i år vært mye arbeid med å inndrive de få kronene bom-kortet koster pr. sesong. De fleste betaler heldigvis etter første e-post. Vi har fortsatt ikke mailadresse til alle, og har derfor benyttet både Messenger, SMS og Postverket til å gi beskjed om betaling. Flere har vi sendt flere meldinger til, noen opptil 4 ganger. 

Nå, en dag før åpning, er det fortsatt 6 kort som ikke er betalt. Disse blir stengt i løpet av dagen.

Det koster for mye arbeid å inndrive disse pengene. Vi vil derfor be årsmøtet om å finne alternative måter å få betalt for bom-kortene.
Med en så lav pris, vil en f.eks. kunne be om å få betalt med 5 års terminer.
En annen mulighet er å sette en årlig fast betalingsdato, f.eks. 8. mars. Vi kan et par dager i forkant sende ut en melding pr. e-post (eventuelt SMS), til alle for å minne om betalingsfristen. De som ikke betaler innen fristen får en påfølgende purring. Prisen er på det tidspunkt økt med 100 kroner i purregebyr. Betales ikke beløpet senest en uke etter purring, blir kortet stengt uten flere varsler. Den enkelte må selv ta kontakt for å få åpnet kortet igjen. Dermed blir det 3-dobbelt pris for å få det åpnet igjen. Gjenåpning av kortet gjøres først etter at vegen er åpnet, f.eks. 15. juni.

Det er dessverre ikke mulig å legge om systemet slik at en betaler ved første gjennomkjøring, slik det er gjort i Furusjøvegen. For å få til det må hele kortanlegget byttes, og nye kort innkjøpes til alle. Dette vil kostnadsmessig ikke svare seg, og det må bli neste gang systemet må byttes pga. en større teknisk feil.
Du som har et bomkort er dessuten selv ansvarlig for å gi informasjon om hvilken beskjedsform du ønsker (e-post adresse og SMS). Får du et nytt telefonnummer eller mailadresse, må du selv sørge for å gi beskjed via vår hjemmeside. Du må også sørge for at vår e-postadresse, post@tjonnbakkvegen.no, ikke havner i din spam-boks/uønsket mail.

Så ønsker vi alle en riktig god tur til fjells, nå til helga eller senere ut på våren/sommeren.