Tjønnbakkvegen

Vegstyret, periode 2012 – 2013

 

4. august 2012, ble årets styremøte gjennomført på Mysuseter Fjellstue.  Referat kan lastes ned herfra.

Her er et bilde av glade deltakere.

§5 
 

Til å ivareta selskapets interesser velges et styre på 5 medlemmer med varamenn. Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. Vervet som nestleder kan kombineres med annet verv i styret. Leder velges hvert år, de øvrige velges for 2 år. Kassereren er ansvarlig for regnskapene og det skal velges revisor med varamann. Styremedlemmene har rett til å frasi seg valg etter en periode i styret.

 

Styret består av:

 

 

Odd Gunnar Haugstulen Vegstyret, periode 2012 - 2013

Odd Gunnar Haugstulen

Formann

Magne Thoering Vegstyret, periode 2012 - 2013Magne Thøring

Nestformann / Kasserer

Johan A Lie Vegstyret, periode 2012 - 2013

Johan A. Lie

Sektretær

Ivar Bekkemellem Vegstyret, periode 2012 - 2013

Ivar Bekkemellem

Styremedlem

Terje B Vegstyret, periode 2012 - 2013

Terje Bekkemellem

Styremedlem

Arve Tho Vegstyret, periode 2012 - 2013

Arve Tho

Varamedlem

Reidar Groenn Vegstyret, periode 2012 - 2013

Reidar Grønn

Varamedlem

 

 

Leder: 

Odd-Gunnar Haugstulen, (velges for ett år)

 

Styremedlemmer:
Nestleder/Kasserer: Magne Thøring, (ikke på valg)
Sekretær: Johan A. Lie, (ikke på valg)
Ivar Bekkemellem, (velges for to år)
Terje Bekkemellem, (ny, velges for to år)

Varamedlemmer:
Reidar Grøn,n (velges for to år)
Arve Tho, (velges for to år)

Revisor:
Knut Leren, (velges for ett år)
Vara for Revisor:
Anne Marie Viken, (ny, velges for ett år)