Tjønnbakkvegen

Vegen til Spranget stenges 1. november

Spranget stengt

Vi minner om at vegen inn til Spranget som vanlig stenges 1. november. 
Vegen stenges inne ved Indretjønn (Reinsbommen).
Den åpner igjen først 15. juni neste år!!

Årsaken til den årlige stengning er å skåne villreinen for unødig ferdsel.