Tjønnbakkvegen

Så er tiden inne til at vegen transformeres til skiløype.  Vegen stenges nå for biltrafikk, og onsdag kjører John opp skiløype både i Tjønnbakkvegen og i Furusjøvegen.
Styret i Tjønnbakkvegen takker for i år, og ønsker skifolket hjertelig velkommen til en forhåpentlig strålende vintersesong.