Tjønnbakkvegen

Vegen er nå vinterstengt!

vegenstengt 12 12 2018

Så er det helt slutt på bilkjøring for denne sesongen. Vegen er nå stengt ved bommen, og skiløype er oppkjørt i vegbanen.

F
oto: Magne Thøring