Tjønnbakkvegen

Vegen er nå stengt!

Snømengden er nå såpass stor, at det ikke lenger er tilrådelig å kjøre bil i Tjønnbakkvegen.
Vegen er derfor sperret med en veibukk. En håndverker er fortsatt i gang med en ombygging i nr. 100, og kjører dit daglig med sin 4×4 Toyota pickup.
Dessverre blir det ikke kjørt opp skiløyper i vegen til jul.
Løypelaget, som produserer skiløypene, har ikke de nødvendige tillatelser til å kjøre denne sesongen.
Det er «sentrale grunneiere» i området som har nektet kjøringen.
Se Løypelagets hjemmeside for nærmere informasjon.
Det er også uvisst hvordan dette påvirker skutertransporten.
For de mest ivrige, så kjøres det løype fra parkeringen ved butikken, i den nye «Furusjøtraseen», som går helt bort til løypekrysset i Glitterdalen. Derfra er oppkjørte skiløyper tilgjengelig på hele «Kvam-siden». God tur!