Tjønnbakkvegen

28 4 2022 A

 28 4 2022 B
Håkon Nårstad kaster ikke bort tiden.  Her er to bilder som viser at vegen allerede er brøytet.  Han skriver «God kveld, brøyta opp til såta skiltet i kveld. Tar resten til reinsbommen i mårgå. Håkon»
Klikk på bildene for en større versjon (hvis du bruker PC/Nettbrett).

Også sideveger (som har avtaler med Håkon), er planlagt brøytet.
Vegene blir ikke åpnet for biltrafikk før det har tørket skikkelig opp. Dette er selvsagt helt avhengig av været, men normalt tar det fra en til to uker.  Fra Indretjønn (reinsbommen) og inn til Spranget blir ikke vegen åpnet for biltrafikk før 15. juni (dette pga. hensyn til reinens kalvingstid).  Når denne strekningen blir brøytet er avhengig av snøsmeltingen fremover.