Tjønnbakkvegen

Vegen åpnes for trafikk torsdag den 25. mai.

Så har vegstyret annonsert åpning av vegen. Det skjer torsdag den 25. mai.  Værmeldingene ser fine ut, og det har tørket godt opp. Tirsdag meldes det likevel en del regn, og det ventes derfor med åpning til torsdag.
Denne helgen har det vært stor utfart i fjellet, og mange har parkert nede på Mysusæter, og tatt seg oppover langs vegen i Tjønnbakken til fots.
Vegstyret, sammen med Håkon Nårstad sørget for å brøyte fra Indretjønn og inn til Spranget.  Det var stedvis veldig mye snø, og det ble en del arbeid med å åpne stikkrenner og lede bort smeltevann.  Men det ble også tid til noen pauser i solen, der Magne fikk tatt noen bilder, som vi bringer under.    

 

20 5 2023 2 Vegen åpnes for trafikk torsdag den 25. mai.

20 5 2023 4 Vegen åpnes for trafikk torsdag den 25. mai.

 20 5 2023 1 Vegen åpnes for trafikk torsdag den 25. mai.