Tjønnbakkvegen

Vårens vakreste eventyr 2024

Av: Johan A. Lie

Kristi himmelfartsdag, 9. mai 2024, brøytet vi veien fra Tjønnbakken til Spranghaugen.

Kvelden før tok Håkon Nårstad, med 260 hestekrefters traktor, veien fra bommen til reinsbommen.
Fra styret stilte 6 mann med spader og stor iver etter å «veite vatten».

B Gjengen kaffe Vårens vakreste eventyr 2024

Vi vil gjerne dokumentere hvordan vi brøyter for de som får dette ansvaret senere.
Det er ingen fast dato for åpning av denne veien. Været bestemmer, fordi veien går gjennom et stort nedfallsområde som betyr store vannmengder.  Disse må styres gjennom stikkrennene og vekk fra veien. 
Dette betyr at vi må måke plass for vannet gjerne 30 m ut fra hver renne. Håkon gjør grovarbeidet, og resten må skje med spade.

B Gjengen arbeid 1 Vårens vakreste eventyr 2024

Vi er avhengige av mye smelting og mye vann for å lede det dit vi ønsker.
Mye sarr og demming gjør at vi må brøyte bare fra en stikkrenne til neste, og vente til vannet renner rent og fort dit det skal. Så brøytes det til neste renne.

På toppen av Tjønnbakken er det slutt på å bruke veien som trase for løypemaskinen.
Skiløypene og veien har helt forskjellige traseer. Likevel er det vår erfaring etter ca. 50 år, at issålen på veien er tilnærmet like tykk ca. 5 – 10 cm.  Denne issålen dannes ved at veibanen som er helt uisolert, gir tykkere telelag, og fuktighet som siger ned på den blir da til is.
Denne issålen er vi svært glade for av flere grunner:
Den hindrer at den tunge brøytemaskinen kommer i kontakt med grusen i veibanen både med skjær, lasteskuff og grove kjettinger. Issålen hindrer vannet  i å renne på selve veibanen, og vi unngår erosjon.  Det er en forutsetning at veibanen har en god profil, dvs.  høyest på midten slik at vannet renner fort av veien og til grøft eller utside.  Issålen blir borte på et par dager, og veien kan tørke opp.

Denne dag tok arbeidet 5 timer medregnet to små kaffepauser. Veien var godt merket av vår faste veivokter Ivar Bekkemellem, noe som er en forutsetning for et godt resultat.

Vi har bak oss en uvanlig kald og snørik vinter. Likevel  har vårløsningen gått fort, uten de store vannmengdene. Så kan veien tørke opp, og vi åpnet 16. mai.

Brøytingen av Tjønnbakkveien, som vi intern kaller «vårens vakreste eventyr», har alltid vært en trivelig hendelse. «Gamle gubber» blir som guttunger når de får veite vatn!

Hilsen

Johan s Vårens vakreste eventyr 2024