Tjønnbakkvegen

Vanskeligere kjøreforhold

Nysnø gir vanskelige kjøreforhold. Kjør forsiktig.

Bommene er nå åpnet, og veien vil være åpen for bilkjøring så lenge forholdene tillater det.
Løypelaget vil forhåpentlig også i år sporlegge vegtraseen så snart snømengden tillater det.
Vegen blir da fysisk stengt for biltrafikk.