Tjønnbakkvegen

Så er vegen stengt!

Skiløyper fra Loerdag

Med det siste snøfallet, så er det ikke lenger kjørbart i vegen.    

Parkeringsplassen er forhåpentlig også brøytet og klar for en ny vintersesong.