Tjønnbakkvegen

Rondanevegen blir kvelds- og nattestengt!

Melding fra Sel kommune: Det vil i tidsrommet 25. september til 6. Oktober bli utført utbedringsarbeid etter flommen på Fv 2628 Rondanevegen.
Arbeidet vil pågå fra kl 19.00 til 07.00. Vegen vil da være kvelds/nattestengt i dette tidsrommet,
Vegen er åpen på dagtid.
Det startes opp i første sving, hvor det er setningsskader i vegen.