Tjønnbakkvegen

Referat fra årsmøtet 2015

Johan A Lie

Johan A. Lie (bildet) overtok som leder av Tjønnbakkvegen på årsmøtet 8. august. Johan overtar ett Odd Gunnar Haugstulen. 

Møtet foregikk stille og rolig, og det mest spennende med møtet var å finne veien inn i møtelokalet på det avlåste Mysuseter Fjellstue. Det lykkes, selv om det ikke ble noen vafler i år.

Økonomien i laget er god, og med bakgrunn i dette ble det foreslått å asfaltere vegen. Årsmøtet ble enige om at dette ikke var en prioritert oppgave. 

I stedet ble de enstemmig enige om å bevilge 20 tusen til det nye Løypelaget.

Det ble også diskutert fartsdempende tiltak, noe som er vanskelig å gjennomføre utover skilting og henstilling til alle om å kjøre pent.

Årsmøtet var ikke tilfreds med elektronisk møteinnkalling, og vil gjerne at papir igjen benyttes. 

Styret fikk mange godord for sitt arbeid med vegen! Odd Gunnar får en blomsterhilsen for godt utført arbeid.

Les hele referatet her: PDF download ico