Tjønnbakkvegen

Nye «fartshinder» i vegbanen

Fartsdemper

Fartsgrensen i Tjønnbakkvegen er 30 km/t.  De svarte hastighetsskiltene burde være godt synlig for alle billistene, – og også syklistene som slipper på nedover bakkene.
Dessverre er virkeligheten ikke slik, og det har i flere år blitt diskutert hvilke tiltak som kunne brukes. 
Vi har nå satt opp noen godt synlige skilter i selve vegkanten som forhåpentlig vil minne folk på at farten skal reduseres. God tur!