Tjønnbakkvegen

snart oktober 24 9 2022 s

Snart oktober. Trafikken i veien har nå avtatt kraftig. 
Sommeren har vært travel i bommen, selv om det er noe mindre trafikk i år enn fjoråret.