Tjønnbakkvegen

Forslag, Parkeringsplassen på Spranget