Tjønnbakkvegen

En liten betraktning etter årsmøtet.

hoestfarger sept 2017

Som vanlig vart årets årsmøte avviklet i en trivelig atmosfære, og de frammøtte medlemmene var tilfreds med arbeidet som styret hadde gjort gjennom året. Det som bekymret noen av de frammøtte, var hvordan det skal gå nå når eg og Johan har gitt beskjed om at vi vil trappe ned etter mange år ved roret.

Det er det ingen grunn til. Det er 3 gjennværende i styret med god erfaring, og 2 ferske arbeidsvillige nypensjonister har sagt seg villig til å gå inn i styret. Den ene kom inn i styret i år , den andre til neste år. Så alt er under kontroll.

I sommer har vi også fått Rondvassbu med på laget. De har traktor med skjær stående på Mysuseter, og kan pusse litt vaskebrett når de oppstår.

Den nye betalingsterminallen er bestillt , og vil bli montert nå i høst.

Som regnskapet viste, var økonomien god ved årsskifte god. Det har også i sommer vært stor trafikk, og ingen uforutsette kostnader. Så det ligger an til et godt år, og at det også dette året kan gis støtte til gode tiltak på Mysuseter.

Vegens tilstand er god, men særlig i Tjønnbakken er den noe slitt, flere steiner er synlig i vegbana.
Det vil derfor bli kjørt på en del grus, kanskje må noen av steinene graves ut.

Så håper vi på en fin høst, før vi får et halvår der trakkemaskina råder over vegen.

Magne Thøring