Tjønnbakkvegen

tjonnbakkvegen kort

For hytteeiere som har bomkort, så er det nå sendt ut e-post og noen få SMS, ang. betaling av avgift for kommende sesong. Er du tilknyttet en hytteadresse, har et gyldig bomkort, og ikke har mottatt noen beskjed, så ta kontakt på post@tjonnbakkvegen.no
Bet.frist er satt til 5. mai.