Tjønnbakkvegen

Webkameraer 

 image Velkommen

Velkommen til Årsmøte 2015

Møtet avholdes på Mysuseter Fjellstue, lørdag  8. august kl. 11.00.  

Saksliste:

  1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.
  2. Valg av møteleder og sekretær.
  3. Årsberetning.
  4. Innkomne saker.
  5. Eventuelle saker som andelseierne  ønsker behandlet på årsmøtet, sendes brev eller mail magne@tjonnbakkvegen.no , innen 25. juli.

Det blir servert kaffe og vafler.

Vennlig hilsen
Odd Gunnar Haugstulen / Magne Thøring

Postadresse:

Tjønnbakkvegen SA v/Magne Thøring
Olav Bismos gt. 11
2670 Otta
E-post: magne@tjonnbakkvegen.no 

Last ned utskriftsversjon: PDF download ico

 


Styret har i siste år bestått av:
Styreleder: Odd Gunnar Haugstulen
Nestleder/kasserer: Magne Thøring
Sekretær: Johan A. Lie
Styremedlem: Ivar Bekkemellem
Styremedlem: Terje Bekkemellem
Varamedlemmer: Reidar Grønn og Arve Tho
Revisor: Knut Leren (Vara: Anne Marie Viken)