Tjønnbakkvegen

Årsmøte 2016, Tjønnbakkvegen SA

Møtet avholdes på Rondane Høyfjellshotell, lørdag  6. august kl. 11.00.

NB. Møtet holdes i år på Rondane Høyfjellshotell. Mysusæter Fjellstue holder stengt denne sommeren. 
Vi har forøvrig brukt Fjellstua som årsmøtested siden starten i 1972.

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.
  2. Valg av møteleder og sekretær.
  3. Årsberetning.
  4. Innkomne saker.

Eventuelle saker som andelseierne ønsker behandlet på årsmøtet, sendes formannen (på mail) innen 28. juli.

Det blir servert kaffe og vafler.

Velkommen!

Vennlig hilsen
Johan A. Lie
johan@tjonnbakkvegen.no 


Styret har i år bestått av:
Styreleder: Johan A. Lie
Styremedlemmer:
Nestleder/kasserer: Magne Thøring         Varamedlemmer: Reidar Grønn og Arve Tho
Sekretær: Knut Leren
Styremedlem: Ivar Bekkemellem               Revisor: Grethe Ulen Mæhlum
Styremedlem: Terje Bekkemellem              Vara for revisor: Vigdis Aasaaren