Tjønnbakkvegen

Årsmøte 2016 er vel gjennomført.

parkering spranget sommer 2016

God tone og god stemning blant de 16 som møtte på Tjønnbakkvegens årsmøte. Møtet ble avholdt lørdag 6. august på Rondane Spa.
Vaflene ble byttet ut med gulrotkake. Det ble godtatt under tvil. Kaken smakte imidlertid godt, sies det.

Veien er i usedvanlig god stand, og styret kan skryte av en Tjønnbakkvei i tipp topp stand.

Som bildet over viser, så genererer trafikken på veien gode inntekter, tross en del problemer med bomanlegget. Særlig har det i sommer gått hardt utover andelseierne som ikke har kommet gjennom med sine medlemskort.
Bussen har hatt egen fjernkontroll til låns, slik at den ikke har fått forsinkelser pga. bommen. Nå fungerer bommen utmerket, men det må skiftes en modul til ca. 40 tusen.
Magne og Johan har i hele sommer fått telefoner seint og tidlig fra fortvilte folk som har fått en uventet stopp ved bommen.

Det er fortsatt fokus på at hastigheten hos enkelte bilister er godt over de 30 km/t som er satt som tillatt maksimalhastighet. Det er foreløpig lite ønskelig å sette fysiske hindre inn i veien for å begrense hastigheten, – og en forsøker derfor med å sette opp flere skilt, samtidig med at en henstiller til alle om å kjøre fornuftig. Dette gjelder også syklistene som ofte kommer «for fulle gardiner» ned Tjønnbakken. Heldigvis er det ikke registrert noen form for uhell så langt denne sesongen. 

Dokumentene fra møtet kan du laste ned her.  
Møtereferat
Årsmelding