Tjønnbakkvegen

Årsmelding 2017 for Tjønnbakkvegen SA.

Parkering 2017 small

Styret i Tjønnbakkvegen SA har hatt to styremøter før sommersesongen. Ett der vi kalte inn styrene for Furusjøvegen og Ulvangveien for å drøfte samarbeid om vårbrøyting av veiene.
Et nytt møte 27. mars for å drøfte økonomien i laget, samt diskutere planer for sommeren  2017.
På samme møte ble vi enige om å tilkjenne Røde Kors, Mysuseter Skianlegg og Løypelaget et tilskudd for fortjenstfullt arbeid til Mysuseters beste.
Dette basert på Tjønnbakkvegens gode årsresultat. Her er det på sin plass å takke for at medlemmene  aksepterte tilbudet om å få gratis oppdatering og gratis årskort sommersesongen 2017.

Den 27.juli hadde styret et møte for å forberede årsmøtet, samt komme med anbefaling når det gjelder tilbud fra Nortronic As på nytt bomsystem.

Arbeid denne sesongen:

Brøyting.
Vi brøytet veien den 5. mai. Håkon Nårstad med 17 tonns shovel og hele styret  åpnet veien til Reinsbommen i første omgang. Ikke så mye snø, men den var hard, og det ble nokså tidkrevende. Vi hadde flott vær hele dagen. 16. mai brøytet vi vegen inn til Spranget i strålende sol. Ola Lysbakken var med som frivillig i tillegg til et nesten fullsatt styre for veien. Hard snø sinket arbeidet, men dette ser en best i etterkant. Hadde vi ventet særlig lenger, er jeg redd vi hadde fått problemer med å håndtere vannet.

Høvling.
Etter at veien hadde tørket opp, høvlet Øystein Gården. Han har egnet redskap, og tar veien vår i samme slengen som han høvler veien videre til Rondvassbu. Stor veihøvel kan vi kanskje ha behov for å bruke bare hvert tredje år.

Salting. 
Stian Brenden kjørte på 3 tonn med salt. Resultat: Vi unngår støvproblemer og vi beholder grusen. Veibanen blir nærmest som asfalt etter en tid.

Grusing.
Audun Hoff kjørte og la ut grus på strekningen bommen – Persplassen. Noe grus ble lagt igjen til bøting av noen vanndammer på Spranghaugen, og et par hauger ble  tippet av for at Ivar Bekkemellem får fylt bøttene sine til tetting av hull i veien.

Grøfting.
Håkon Nårstad grøftet og stelte veikantene fra butikk-krysset og til bommen vår. Dette måtte bli gjort i forbindelse med at Sel kommune anla ny elektrisk ferist. Vi er godt fornøyde med resultatet, selv om feristene ikke fungerer 100 %.

Krattknusing.
Bjørn Ove Bergum foretok en forsiktig krattknusing opp selve Tjønnbakken for å få mer åpne grøfter.

Skilting.
Vi har satt opp ennå et skilt med fartsgrense 30 km/t.

Vi er godt tilfredse med veiens tilstand pr 1. august. Veien har en god profil, og den er nesten fri for vaskebrett. Den tåler stor trafikk, noe vi ser denne sommeren. Lørdag 22.juli stod det 159 biler langs veien før Spranghaugen først på dagen!

Senere i år skal Håkon Nårstad grøfte veien fra bommen og opp Tjønnbakken. Han skal stelle noen erosjonsskader inne ved Illmannsdalsbekken, og han vil bruke overskuddsmassen fra grøftingen til dette formålet. Billig for oss, og bra at massen kan benyttes til noe tjenlig.

Styret for Tjønnbakkvegen SA takker for at medlemmene hadde tålmodighet med en kranglete bom i året som gikk. Etter oppgraderingen ser det ut til at bommen fungerer greit, men helt problemfri er den ikke. Vi har innhentet tilbud fra Nortronic AS, og vil presentere dette for årsmøtet.

Takker ellers styret for framifrå og trivelig samarbeid!

Otta, 28. juli 2017
For Tjønnbakkvegen SA
Johan A. Lie, styreleder